Alle gode løsninger kommuniserer godt. Dice erfarne designere tar frem alt fra enkle nettsteder til komplekse nettløsninger og mobile apper. Noen ganger designer vi også nye identiteter og med tilhørende elementer.

Fra innsikt til ideskisser

Før design kan utformes er det viktig å ha en solid forståelse for løsningens brukere og deres behov. For å oppnå slik kunnskap gjennomfører vi ulike øvelser som danner grunnlaget for prototyper, skisser og scope. Vi gjør alt fra tekniske analyser ulike markedsundersøkelser.

Etter utført innsiktsfase utformes gjerne en løsningbeskrivelse som detaljert beskriver hva som skal designes og utvikles. Løsningsbeskrivelsen vil i mange tilfeller bestå av et sitemap, trådskisser og tekstlig beskrevet funksjonalitet.

Å designe digitale løsninger er en iterativ og kreativ prosess hvor vi tar frem ideer og konsepter som legges til grunn for hvordan løsninger designes og utvikles. Ideene tas gjerne frem i arbeidsmøter og relateres til de mål og visjoner en har for løsningen, og bør sees som en del av en helhetlig kommunikasjonsstrategi.

DICE har designet både identitet, nettsted og bilene til De Lilla.

Fra skisser til ferdig design

Designet skisses gjerne i flere omganger til alle er enige om at det er slik vi ønsker. Det handler om alt fra bokstaver og tegn, piktogrammer og symboler, bilder og illustrasjoner, film og animasjoner, til handlingsutløsende funksjoner og design av tjenester.

Kreativitet er evnen til at løse problemer, som ikke kan beskrives før de er løst.

Piet Hein

Når godkjente skisser er klare, tas det ut trådskisser og andre elementer som danner grunnlag for det som skal utvikles.

Del av kommunikasjonsstrategi

Vår strategi er å la brukernes behov og ønsket om å inspirere dem, spille på lag med de klare målene som er satt. Når designet er implementert måler vi resultatene, evaluerer og forbedrer.

Referanser tagget med «design»

Tagged posts

Egge gaard
Egge gaard

Egge gård

Apper Design Nettsteder
Realkapital Investor
Realkapital Investor

Realkapital Investor

Design Nettsteder
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield

Design Foto Nettsteder Tekst
American Shipping Company

American Shipping Company

Design Nettsteder
Alex Sushi

De beste utvikler seg hele tiden

Design Nettsteder
Astrup Fearnley Museet

Formidling og relasjonsbygging med mobilen

Apper Design
DELK

Designet for god kommunikasjon

Design Nettsteder
De Lilla

Sterk vekst gjennom synlighet og innovativitet

Design Nettsteder
Espressospesialisten

Bønner i oppfyllelse

Design Nettsteder
HåndballTV.com

Håndball på nett-tv til folket

Apper Design Nettsteder
Heimen Husfliden

Norske tradisjoner i en digital fremtid

Design Nettsteder
Lundin Norway

Innovasjon og kontinuerlig utvikling

Design Nettsteder
Norrønafly

Holder propellene i gang

Design Nettsteder
Norsk Topphåndball

Samarbeider for å vinne

Apper Design Nettsteder
Skarpe

Gjør fremtidens arbeidsplass smartere

Design Nettsteder
Sykehusklovnene

Verdens beste reseptfrie medisin

Design Nettsteder