Mandat

Realkapitals Investor sin visjon er "å skape gull av murstein", dette sier noe om hvem de er, hva de gjør og hva de forsøker å oppnå. Verdier skapt skal komme leietakere, eiere og eiendommens lokalsamfunn til gode. DICE sin oppgave var å formidle dette.

Løsning

Det startet med visuell identitet med et ønske om å fremstår profesjonelle, men også distinkte. I tillegg er det utviklet et nettsted med interaktive prospektvisninger som kan tilgjengeliggjøres til uke brukergrupper etter status og rolle.

Visuelt og innbydende design

Integrert kartløsning i prospektverktøyet.
Realkapital Investor sin nye logo