Realkapitals Investor sin visjon er «å skape gull av murstein», dette sier noe om hvem de er, hva de gjør og hva de forsøker å oppnå.

Verdier skapt skal komme leietakere, eiere og eiendommens lokalsamfunn til gode. DICE sin oppgave var å formidle dette.

Det startet med visuell identitet med et ønske om å fremstår profesjonelle, men også distinkte. I tillegg er det utviklet et nettsted med interaktive prospektvisninger som kan tilgjengeliggjøres til uke brukergrupper etter status og rolle.

Realkapital Investor sin nye logo
Visuelt og innbydende design

Integrert kartløsning i prospektverktøyet.