I 2016 endret Husflid divisjonen i Bøndenes hus/Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) navn til Heimen Husfliden. Man driver flere butikker og stor produksjon av Bunader og tilbehør, i tillegg egen nettbutikk. DICE oppgave har vært og er å designe og utvikle løsninger som støtter opp om selskapets forretningsmål.

Ny profil

Dette innebar et fullstendig kommunikasjonsrammeverk og nye integrerte nettløsninger for Norges ledende bunadsaktør. Ny visuell profil og logo med en rekke elementer ble tegnet ut. DICE utviklet i tillegg en fullintegrert nettplattform med e-handel, som ble lansert i ny versjon våren 2019.

Visuell identitet

Logo og mønster
Logo og mønster

Responsivt nettsted

Heimen husflidens nettsted er bygget med WordPress og Woocommerce som kjernesystemer.

www.heimenhusfliden.no

Nettbutikk integrert med butikksystem, frakt og betaling

Bruker kan enkelt velge kategori, distrikt og type.

Interaktiv bunadsvelger fra ditt distrikt

Heimen Husfliden tilbyr både skreddersøm og målsøm.

Fokus på detaljene

Responsivt design som tilpasser seg leserens flater.

Andre elementer

Printannonser
Printannonser