Mandat

I 2016 endret Husflid divisjonen i Bøndenes hus/Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) navn til Heimen Husfliden. Man driver flere butikker og stor produksjon av Bunader og tilbehør, i tillegg egen nettbutikk. DICE oppgave har vært og er å designe og utvikle løsninger som støtter opp om selskapets forretningsmål.

Løsning

Dette innebar et fullstendig kommunikasjonsrammeverk og nye integrerte nettløsninger for Norges ledende bunadsaktør. Ny visuell profil og logo med en rekke elementer ble tegnet ut. DICE utviklet i tillegg en fullintegrert nettplattform med e-handel.

Visuell identitet

Fokus på detaljene

Andre elementer

Mønstre og paletter