Norrønafly Propeller & NDT er et ledende europeisk vedlikeholdssenter for flypropeller, NDT, kompositt, reservedeler og tilhørende tjenester.

Deres mål er å bistå med deler og reparasjoner, og å gi gode råd om optimal og effektivt vedlikehold. Vårt mandat har vært å designe og utvikle ny nettløsning for en innovativ aktør i flybransjen, samt utvikling av visuell profil og navn.

Ny profil og identitet

Ny profil og justert navn ble etablert med oppgradering av logo, profil og ulike designelementer. Dernest ble ny nettløsning designet og utviklet med fokus på å fremheve og formidle særlig kunnskap og gode tjenester innen et spesielt nisjeområde.

Nettløsning for et internasjonalt marked

Flypropellmarkedet er en internasjonal nisje med kunder fra hele verden. Nettstedet ble derfor designet med tanke på universell tilgjengelighet og størst mulig teknisk og kulturell kompabilitet – både når det gjelder design, struktur og innhold.

Enkel navigasjon gjennom tydelige knapper og enkle menyer.