Mandat

Norrønafly Propeller & NDT er et ledende europeisk vedlikeholdssenter for propellfly, NDT, kompositt, reservedeler og tilhørende tjenester. Deres mål er å bistå med deler og reprassjoner, og å gi gode råd om optimal og effektivt vedlikehold. Vårt mandat har vært å designe og utvikle ny nettløsning for en innovativ aktør i flybransjen, samt justering av visuell profil og navn.

Løsning

Ny profil og justert navn ble etablert med oppgradering av logo, profil og ulike designelementer. Dernest ble ny nettløsning designet og utviklet med fokus på å fremheve og formidle særlig kunnskap og gode tjenester innen et spesielt nisjeområde.

Ny profil og identitet

Nettløsning for internasjonalt salg

Kombinerer det moderne med godt håndverk