Fasteaksjonen er Norges neste største innsamlingsaksjon. Mer enn 1100 menigheter arrangerer årlig lokale aksjoner til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Oppgaven vår var å designe og utvikle digitale løsninger som bidrar til kjennskap og engasjement for giverne, men også har som mål å forenkle kommunikasjon og prosesser mellom menighetene og Kirkens Nødhjelp.

DICE har designet og utviklet et helt nytt og funksjonelt nettsted. Det ble designet først og fremst for mobil, og det er knyttet opp en rekke funksjoner for menighetene som e-handel, digital rapportering, og resultatvisning i en avansert geografimodell. Dette er gjort gjennom løpende integrasjon mot blant annet innbyggertall, betaling, Vipps og CRM-system.

Geografisk inndeling av innbyggertall og visning av løpende resultater (ikke opptelt for 2019)

Interaktiv rapportering rett i KN sine systemer og visning på nettsidene av tallene i sanntid.

Interaktivt kart med visning av samlete resultater (ikke rapportert enda).

Visning av resultater på menighetsnivå og kommunenivå.

Visuell rapportering for hver menighet så de selv kan følge med og sammenligne med tidligere.

Nettside tilpasset ulike målgrupper

Integrert resultatmåling inndelt på menigheter og innbyggertall