Mandat

Skarpe planlegger og leder komplekse IKT-prosjekter og programmer. Fokuset er på innovativ og integrert samhandling og målet er utvikling og leveranse av ny, grensesprengende og fremtidsrettetete løsninger gjennom anvendelse av ny teknologi. DICE sin opprinnelige oppgave var å utvikle en ny nettside, men ble også ansvarlig for å gjennomføre prosessene som førte til en helt ny identitet.

Løsning

Kommunikasjonsstrategi ble utformet og godt forankret, nytt navn og logo med ulike designelementer tatt frem. Nettløsning designet og utviklet med fokus på å fremheve og formidle særlig kunnskap og gode tjenester mot spesifikke målgrupper.

Skarpe hoder

Fokus på detaljene

Verdien ligger i resultatene

Den nye logoen