Mandat

Morgendagens krav til næringseiendom endrer seg i takt med hvordan vi handler, jobber og bor. Gjennom innsiktsbasert og fremtidsfokusert rådgivning oppnår Cushman & Wakefield Realkapital de de beste resultatene for sine kunder. Dice sitt mandat er å formidle dette best mulig digitalt.

Løsning

Et nettsted eller gjerne en portal designet for å formidle omfanget til virksomheten, samtidig som ulike fagområder og avdelinger kan benytte sine «seksjoner» i egne presentasjoner. Mye vekt på foto og interaktivitet. Alt er utviklet i WordPress.

Omfattende nettside med inndeling i seksjoner
Fokus på mennesker og foto i særegen stil