Mandat

Misjonsalliansen driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika, her bidrar de med faglig og finansiell støtte, og samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste målgruppene til å drive arbeidet selv. Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. DICE sin oppgave er å designe og utvikle løsninger som inviterer til engasjement og bidrag fra norske givere.

Løsning

En unikt designet nettløsning med fokus på å engasjere givere. Spesiell vekt på ulike fadderordninger, som det var Misjonsalliansen som startet med i Norge. Fokus på ulike målgrupper, land og engasjement med mye bruk av bilder, farger og glede.