Mandat

American Shipping Company er et norsk rederi som administrerer skip som seiler innenriks i USA. De har klare målgrupper og aller viktigst er investorer som har behov for å følge sine plasseringer. Kravet til oppdatert informasjon er høyt, men man hadde også ønske om å posisjonere selskapet i et marked preget av aktører i en bransje hvor mange er like. Vår oppgave var å ta frem det som trengtes.

Løsning

Vi designet et nettsted rettet mot AMSC sin målgrupper. Det er integrert med ulike datakilder, og viktig informasjon er tegnet ut i interaktive grafmodeller. For å løfte brukeropplevelsen er det brukt en rekke illustrasjoner. Nettstedet er naturlig nok godt tilpasset mobil.

Interaktivt flåtekart med live data