Vårt motto er at «smarte løsninger skaper lønnsomhet», derfor må vi være smarte for å kunne skape resultater for våre kunder. Ethvert prosjekt har et eller flere mål og kan vi bidra til at de nås på best mulig vis, da lykkes kunden, og vi. Derfor styrer og måler vi oss og det vi leverer etter klare mål.

Mål, faser og beslutninger

I omfangsbeskrivelsen som ligger til grunn for beskriver vi prosessen for hvordan vi best og mest effektivt skal komme frem til de ulike løsningene leveransen består av.

Det settes mål for prosjektets dellevranser som skal godkjennes, og det settes tidsmål som forutsetter at alle leverer etter avtale. Målene har ofte følgende faser:

  • Oppstart – det oppnås innsikt og kjennskap
  • Struktur – detaljering av oppgaver utformet
  • Design – fra ide til godkjente skisser
  • Utvikling – system implementeres og interntestes
  • Innhold – innhold utvikles og publiseres, kunde tester
  • Lansering – i markedet etter plan
  • Drift og support – evaluering og videreutvikling

Interaktivt metodeverktøy

DICE arbeider digitalt på alle områder. Alle prosjekter registreres i vårt interaktive oppgavesystem. Her lages det «stories» og oppgaver fordeles i faser til den/de som har best forutsetninger for å løse dem.

De som er løsningsansvarlig for prosjektet har full oversikt i prosjektet og også i forhold til ressursstyring for å sikre at alt blir levert riktig og i tide.

Å fange opp alle detaljene er viktig for å nå målene en setter seg. Her inspirert av Alex Sushi som er kunde hos DICE.

Sprintbasert styring for komplekse prosjekter

I større komplekse utviklingsprosjekter med mange avhengigheter starter vi alltid med å definere teamet. Dette skal være er selvdrevet og ha fullmakter til å nå definerte mål som er godkjent av kunden.

De funksjonene man skal utvikle for å nå målene legges i en produktkø. Denne er levende, elementene er grovestimerte og ligger i prioritert rekkefølge.

Målene skal nås gjennom å utvikle konkrete kortvartige sprinter. I en Sprint plukkr man ut det sett med funksjoner som skal implementeres, gjerne fra toppen av produktkøen.

For hver av disse funksjonene lager man så oppgavelister og ender så opp med en sprintkø. Underveis i Sprinten gjennomføres daglige møter der teamet koordinerer arbeidet seg imellom.

Kunden holdes oppdatert og inviteres på jevnlige statusgjennomganger, for godkjennelse og innspill.

Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Henrik Ibsen