Et godt prosjekt er godt ledet. Det starter med et mål, det designes og utvikles og med smarte løsninger skapes det resultater. Hele veien kreves ledelse, åpen kommunikasjon, tydelige oppgaver og ansvar.

DICE satser mye på god prosjektgjennomføring. Dette utføres av to personer og/eller roller. Kundeansvarlig og løsningsansvarlig.

Slagordet til Espressospesialisten kom frem gjennom godt ledete prosesser.

Kundeansvarlig håndterer alt fra tilbud og kontrakt til fakturering og evaluering. Han eller hun er også ofte kundenes «advokat» og sikrer at man leverer det man er enige om.

Løsningsansvarlig er ansvarlig for det som skal leveres. Denne vil ofte være din primærkontakt gjennom selve prosjektet og er den som styrer leveransene internt i DICE.

Prosjektlederen har god kompetanse på prosjektledelse. De kontrollerer informasjonsflyten, koordinere de ulike faggruppene og sikrer fremdriften i prosjektet.  De er et naturlig og godt bindeledd mellom deg som kunde og de som utfører de ulike oppgavene.

I større og komplekse prosjekter er det svært viktig at prosjektlederen koordinerer de ulike fagområdene slik at man unngår forsinkelser og eventuelt misforståelser.

En hær av sauer ledet av en løve vil slå en hær av løver ledet av en sau.

Arabisk ordtak