En digital løsning krever kontinuerlig pleie og vedlikehold, teknisk såvel som innholdsmessig. DICE drifter og supporter de fleste løsningene vi utvikler og samarbeider unikt med hver enkelt kunde for de beste resultatene.

Tilpasset løpende support

DICE tilbyr support på alle våre løsninger. Eventuelle feil rettes selvsagt fortløpende, men i tillegg til dette tilbyr vi faste supportavtale som dekker oppgraderinger, mindre oppgaver og lignende. Hvert prosjekt har en supportansvarlig som følger opp all henvendelser.

Nettløsninger og applikasjoner må holdes oppdatert i forhold til de programmer de er utviklet i og er det eksterne integrasjoner, må disse oppgraderes tilsvarende. Oppgraderinger er viktig både av rene funksjonelle hensyn men også av sikkerhetsmessige årsaker.

DICE har et eget oppgavesystem som håndterer alle oppgaver knyttet til en løsning og oppdragsgiver kan gjerne få digital tilgang til dette. Dette gir oversikt og kontroll for alle involverte.

DICE drifter akevittappene til Arcus som er tilgjengelig for ulike brukergrupper i ulike markedeer.

Skybasert teknisk drift

DICE drifter alle sine løsninger på skyservere med høy oppetid. Det inngås egne driftsavtaler med kundene som regulerer tekniske krav, oppdateringer, databehandling og support.

DICE drifter sine løsninger på lastbalanserte servere. Vi har varslingssystemer ved evt. nedetid, og gode systemer for eventuell relokasjon eller reskapning av løsninger (gjennom løpende backup).

Under gitlab.eyego.no ligger repositorier for samtlige prosjekter, oppdatert for hver utviklingsinstans. På norsk betyr dette at løsninger som utvikles forefinnes i ulike versjoner, som kan gjenskapes og vi sikrer at flere kan utvikles på disse samtidig.

Brukerdata og GDPR

Sikker, solid og smart håndtering av brukerdata er sentralt i mange løsninger. DICE har løsninger og avtaleverk som sikrer at data håndteres sikkert i henhold til norsk lov (GDPR), men også fleksibelt i forhold til egen administrasjon av egne data, integrasjon mot andre systemer og løsninger.

Et hvert menneske her på jorden vil alltid spille hovedrollen i verdens historie.

Paulo Coelho