Nye Dinamo Digital! Sittende fra venstre: Marthe Vittor, Fred Manskow Nymoen, Reginald Ramirez, Marius Gratte. Stående fra venstre: Christian Westberg Thoresen, Ronny Boysen, Adrian Storm Aasen, Morten Rønseth, Bjørn Tore Stig, Anders Nor Berle, Willy Bergsnov. Linda Kastner (permisjon) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Dinamo.

Dinamo AS har kjøpt samtlige aksjer i Dice Digital AS (DICE) og forsterker med det sine digitale leveranseevner. Med DICE ombord vil Dinamos digitale posisjon og mulighetsrom forbedres betydelig.

– Dinamo kjøper DICE for å styrke vår posisjon og satsing på digitale kommunikasjons- og tjenesteløsninger. Med oppkjøpet vil Dinamo få tilført kompetanse og kapasitet som gjør oss i stand til å levere neste generasjons digitale tjenester, som vi opplever at både eksisterende og nye kunder etterspør i større grad, sier, Hølje Tefre.

Hølje Tefre (v), adm.dir. i Dinamo, og Bjørn Tore Stig som går over i en ren stilling som Stragegisk Rådgiver etter sammenslåingen.

DICE ble etablert (som Eyego) i 2006 og har siden oppstarten vært drevet og utviklet som et rendyrket digitalbyrå. Selskapet har hatt en fin utvikling de siste årene og dette aktualiserte en strategisk gjennomgang av selskapets videre vei, sier styreformann og daglig leder Bjørn Tore Stig. Han forteller at selskapet har vært kontaktet av flere interessenter som har ønsket å se på alt fra oppkjøp til samarbeidsformer.

– Da vi begynte samtalene med Dinamo i sommer ble vi svært begeistret. Vi kan bidra med erfaring, kompetanse og kapasitet på områder som Dinamos kunder etterspør, noe som er viktig for et spisset fagmiljø som vårt. Samtidig har Dinamo et fantastisk design- og kommunikasjonsprodukt som DICE sine kunder vil kunne nyte godt av fremover. Vi deler i tillegg viktige verdier, kjemien mellom oss er svært bra og alle vil gjerne være med videre. Kort sagt et veldig godt utgangspunkt for et vellykket ekteskap, sier Bjørn Tore Stig (eier og leder i DICE) som selv fortsetter i en friere stilling som rådgiver og kundeansvarlig i Dinamo.

Nytt navn og ny logo!

Digitalavdelingen i Dinamo vil ble ledet av Marius Gratte, som også har denne rollen i dag. Han uttrykker stor entusiasme over det som skjer og forteller at Dinamo fremover vil kunne levere over et langt større spenn av tjenester enn tidligere. Alle fra DICE blir med over og det er en svært engasjert gjeng som gleder seg til å flytte sammen, flere felles prosjekter er alt i gang.

– Gjennom oppkjøpet av DICE vil vi fremover kunne betjene våre felles kunder med alt fra enkle og kostnadseffektive løsninger til store og komplekse integrerte systemer og løsninger, sier Gratte.

Oppkjøpet av DICE, som omsatte for 7 millioner kroner i 2018 og teller 8 ansatte, betyr at Dinamo vil bestå av totalt 60 personer fremover. Selskapet vil omsette for 80-85 millioner kroner i 2019 og leverer reklame-, PR-, design- og digitaltjenester.

Se ellers www.dinamo.no

Ved spørsmål, kontakt Bjørn Tore Stig, tlf. 928 48 012, bts@dice.no, eller Hølje Tefre, tlf. 916 67 830, ht@dinamo.no,